Efya

வாசி

Efya

Efya யார்? Efya Jorley செய், ஒரு பாடல். Efya ஒரு பெண். அவளுடைய வாழ்க்கை. அவளுடைய பிறந்தநாள் வெள்ளிக்

பாடம் உடைய "Scheherazade Tell Me A Story"

வாசி

பாடம் உடைய "Scheherazade Tell Me A Story"

"Scheherazade Tell Me a Story" என்ன கற்றுக்கொடு? "Scheherazade Tell Me a Story" ஒரு திரைப்படம். தி ம

சொல் இன்று: கோடு

வாசி

சொல் இன்று: கோடு

காதல் படி, ஒவ்வொன்றும் நாள்.: "கோடு" in Tamil கோடு Tamil nom.1 உங்கள் கோடு Indefinite article: ஒரு

சொல் இன்று: செவ்வகம்

வாசி

சொல் இன்று: செவ்வகம்

p>காதல் படி, ஒவ்வொன்றும் நாள்.: "செவ்வகம்" in Tamil செவ்வகம் Tamil nom.1 ஒரு செவ்வகம் நான்கு ஏற

சொல் இன்று: வட்டம்

வாசி

சொல் இன்று: வட்டம்

காதல் படி, ஒவ்வொன்றும் நாள்.: "வட்டம்" in Tamil வட்டம் Tamil nom.1 உருவம் வட்டம் மற்றும் கோடு Indef

சொல் இன்று: முக்கோணம்

வாசி

சொல் இன்று: முக்கோணம்

காதல் படி, ஒவ்வொன்றும் நாள்.: "முக்கோணம்" in Tamil முக்கோணம் Tamil nom.1 ஒரு முக்கோணம் மூன்று ஏற்ற

பள்ளி

வாசி

பள்ளி

காதல் படி, ஒவ்வொன்றும் நாள்.: "பள்ளி" in Tamil பள்ளி Tamil nom.1 உங்கள் பள்ளி Indefinite article:

அர்த்தம் உடைய "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade"

வாசி

அர்த்தம் உடைய "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade"

"Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade" புரிந்து. "The Crusade" ஒரு பாடல். தி மொழி உடைய தி பாடல் அக

சேவை

வாசி

சேவை

Add "சேவை" in Tamil to your vocabulary. சேவை /சே-y/ Examples of சேவை Indefinite article: ஒரு சேவை