சொல் இன்று: ஜனநாயகம்

வாசி

சொல் இன்று: ஜனநாயகம்

சேர்த்தல் ஒவ்வொன்றும் மொழி. Tamil நான் ஒரு விருப்பம் ஏற்றுக்கொள். நான் ஜனநாயகம் வேண்டு. ஜனநாயகம், n

சேவை

வாசி

சேவை

Add "சேவை" in Tamil to your vocabulary. சேவை /சே-y/ Examples of சேவை Indefinite article: ஒரு சேவை

அப்பா

வாசி

அப்பா

உருவாக்கியவர் உடைய பாதுகாப்பு Add "அப்பா" in Tamil to your vocabulary. அப்பா, nom.1 /அப்பா/ Exampl

ஒரு நல்ல தமிழ் பெயர்

வாசி

ஒரு நல்ல தமிழ் பெயர்

Learn new vocabulary from the தமிழ் Library Book Series 23. Books in this series about what makes a

ஒரு நல்ல Tamil பெயர்

வாசி

ஒரு நல்ல Tamil பெயர்

Learn new vocabulary from the Tamil Library Book Series 23. Books in this series about what makes a

Speak Tamil

வாசி

Speak Tamil

Learn basic Tamil grammar quickly. Acquire simple Tamil language grammar skills in less than 1 hour.

Tamil kasahorow

வாசி

Tamil kasahorow

வணக்கம்! If you welcome new things into your life, you will grow. Your mind also grows when you we

தாய்

வாசி

தாய்

காதல் படி, ஒவ்வொன்றும் நாள்.: "தாய்" in Tamil தாய் Tamil nom.1 உருவாக்கியவர் உடைய வாழ்க்கை என் தாய்

கதவு

வாசி

கதவு

Add "கதவு" in Tamil to your vocabulary. கதவு, nom.1 /கதவு/ Examples of கதவு Indefinite article: ஒர